Acuut myocardinfarct

Samenvatting Het leidende principe bij de behandeling van patiënten met stemi is: ‘time is muscle’. Hoe sneller de behandeling wordt gestart, hoe meer hartspierweefsel wordt gered en hoe beter de kwaliteit van leven van de patiënt.

De snelle behandeling van het hartinfarct start in de ambulance met een snelle diagnose en direct contact met een dotterziekenhuis. Na de dotterbehandeling blijven patiënten nog enige tijd in het ziekenhuis ter observatie, en start nog tijdens de opname het revalidatietraject.

Patiënten met non-stemi komen vaak ook in aanmerking voor een dotterbehandeling, maar met minder spoed op voorwaarde dat er binnen 24-48 uur een hartkatheterisatie en eventueel een PCI plaatsvindt.

Editie 4, 2010 Download artikel

Inloggen