Acute urineretentie

Auteur(s): Wolters, R.

Acute urineretentie en postpartum-urineretentie komen gelukkig niet erg vaak voor, maar de gevolgen kunnen ernstig en langdurig zijn, zoals langdurige vermindering van de blaasfunctie door overrekking van de musculus detrusor (blaasspier) en een opstijgende urineweginfectie met nierschade als gevolg.

Door goede vakkennis van de etiologie, symptomatologie en door vroegtijdige signalering en interventies, waarbij de bladderscan een uitstekend hulpmiddel is, is de acute (postpartum-)urineretentie echter vrij gemakkelijk te voorkomen. Hierdoor wordt ook (verdere) schade aan blaas en nieren voorkomen.

Editie 3, 2012 Download artikel Literatuur

Inloggen