Acute opvang van de pasgeborene

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Na elke bevalling is de start van de pasgeborene weer spannend. De baby wordt geboren door een nauw baringskanaal en heeft te maken met contracties (weeën) van de uterus (baarmoeder).
Bij ongeveer 6-10% van de bevallingen is er opvang nodig voor de pasgeborene, maar meestal volstaat het vrijmaken van de luchtweg en het geven van beademingen.1

Editie 4, 2014 Download artikel

Inloggen