Aanvullende soazorg in Nederland

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige

De soa-zorg wordt in Nederland uitgevoerd door huisartsen, medisch specialisten en centra seksuele gezondheid. Zorg uitgevoerd door centra seksuele gezondheid (CSG) is aanvullend op de reguliere zorg en wordt gesubsidieerd vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Alleen personen die tot een vastgestelde risicogroep behoren kunnen bij een CSG terecht. Op het CSG wordt iedereen getest op chlamydia en gonorroe en afhankelijk van de risicofactoren ook op hiv, syfilis en/of hepatitis B. Preventie is een belangrijk uitgangspunt van het centrum. Preventie vindt onder andere plaats door het houden van Sense-consulten bij jongeren, uitgebreide aandacht voor partnerwaarschuwing, intensieve counseling en het herkennen van en anticiperen op signalen naar aanleiding van de uitgevoerde surveillance.

Editie 2, 2016 Download artikel

Inloggen