Aandacht voor mantelzorg bij ouderen in de perioperatieve fase

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Bij ouderen die worden opgenomen voor een electieve operatie is screening op kwetsbaarheid noodzakelijk.
Screening op ondervoeding, fysieke beperkingen, val- en deliergeschiedenis behoort tot de standaardprocedure in de preoperatieve fase.
Er vindt in deze fase ook onderzoek plaats naar bestaande professionele zorginzet. Naast de vraag naar professionele zorg, vraagt men zelden of er mantelzorg wordt gegeven. Wat is mantelzorg? Voelt een mantelzorger zich overbelast? Hoe gaan we als professional om met signalen van overbelasting?
Het doel van dit artikel is bewustwording van de effecten van mantelzorg op de patiënten die aandacht voor mantelzorg noodzakelijk maken. Daarnaast bent u op de hoogte van de risico’s op overbelasting en weet u hoe professionele ondersteuning geboden kan worden in een veranderd zorgklimaat met meer mantelzorgers.1

Editie 1, 2014 Download artikel

Inloggen