Editie 3, 2012

Kies hieronder een editie van Nurse Academy of bekijk alle leermodules.

Acute urineretentie en postpartum-urineretentie komen gelukkig niet erg vaak voor, maar de gevolgen kunnen ernstig en langdurig zijn, zoals langdurige vermindering van de blaasfunctie door overrekking van de musculus detrusor (blaasspier) en een opstijgende urineweginfectie met nierschade als gevolg. Door goede vakkennis van de etiologie, symptomatologie en door vroegtijdige signalering en interventies, waarbij de bladderscan een uitstekend hulpmiddel is, is de acute...

Lees verder

Orale mucositis is een complicatie die kan optreden na de behandeling voor kanker. Het is al langer bekend dat deze complicatie kan ontstaan na chemotherapie of radiotherapie. Bij de nieuwere behandelingen voor kanker, de zogeheten doelgerichte therapie of targeted therapies, treedt ook regelmatig de complicatie orale mucositis op. Orale mucositis is een ontstekingsreactie van de slijmvliezen in de mond. Deze ontstekingsreactie leidt, mede onder invloed van lokale factoren als...

Lees verder

Het Centrum voor Thuisbeademing en Slaapapneu behandelt al jaren patiënten met slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. De diagnostiek en behandeling van deze stoornissen vinden in een multidisciplinaire setting plaats. Sinds mei 2009 is er één polikliniek waar de patiënt met de verdenking op slaapapneu naartoe wordt verwezen. Het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) is een aandoening waarbij er tijdens de slaap apneus (ademstops) optreden, al dan niet in...

Lees verder

Een effectief ontslagproces is een gepland programma dat voorziet in continuïteit van de zorg en tegemoetkomt aan de zorgbehoeften van de patiënt na ontslag uit het ziekenhuis. Het is een complex proces met veel verschillende inhoudelijke en tijdgebonden aspecten dat goed gestructureerd en gecoördineerd moet worden. 1 De toename van het aantal oudere patiënten, de verkorting van de opnameduur en de complexiteit van het ontslagproces maken het belang van een klinisch...

Lees verder

Benzodiazepinen zijn veelgebruikte psychofarmaca. Ze kunnen onder andere worden ingezet bij de kortdurende behandeling van slaapstoornissen, angst- en paniekstoornissen. De farmacokinetische eigenschappen bepalen of een middel geschikter is als slaapmiddel of als anxiolyticum. In de praktijk worden benzodiazepinen vaak chronisch gebruikt. De bijwerkingen vormen niet alleen bij ouderen maar ook bij volwassenen een risico. Het zorgvuldig evalueren van de werkzaamheid en afbouwen en staken...

Lees verder

Voorraadkasten liggen vol met allerlei verbandmaterialen en de wondzorgmarkt is continu in beweging. Wekelijks verschijnen er nieuwe verbandmaterialen op de markt met veelbelovende resultaten. Voor deze resultaten blijkt een stevige wetenschappelijke onderbouwing echter vaak te ontbreken.

Lees verder

Glaucoom is een verzamelnaam voor oogaandoeningen die, met een hoge oogboldruk als belangrijkste risicofactor, een beschadiging van de oogzenuw als centrale kenmerk hebben. De oogzenuwbeschadiging heeft gezichtsvelddefecten tot gevolg en leidt onbehandeld uiteindelijk tot blindheid. Het oog houdt zichzelf constant op spanning met het aanwezige kamerwater in de oogbol. Hierdoor behoudt het oog zijn bolle vorm, wat een voorwaarde voor goed zien is. Het kamerwater heeft overigens niets te...

Lees verder

Peter is na een avondje met vrienden op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis terechtgekomen. Te veel gedronken en daardoor knock-out gegaan. Een incident, of is er meer aan de hand? In Twente worden alle jongeren (tot 18 jaar) verwezen naar de Alcoholpoli van Tactus Verslavingszorg.

Lees verder

In deel 1 van dit artikel kwam Tom na hartchirurgie op de intensive care. Tom wordt beademd, heeft medicatie om de bloeddruk te ondersteunen en wordt in slaap gehouden. We hebben de vochtintake berekend, de sedatie ingesteld en de glucosebehoefte uitgerekend. We konden dit doen aan de hand van het gewicht van Tom (10 kilo). Tom heeft een 3-lumen jugularis infuus, een perifeer infuus en een arterielijn (voor de bloeddrukbewaking en bloedafnames). We hebben gekeken hoe u in een complexe...

Lees verder

Reuma omvat meer dan honderd chronische aandoeningen van gewrichten, pezen en botten; ruim 2,3 miljoen Nederlanders hebben reuma. Reuma is geen ouderdomsziekte, want mensen kunnen op elke leeftijd reuma krijgen. De oorzaak van reuma is nog niet bekend, de ziekte is chronisch en onomkeerbaar, en achteruitgang en beperkingen van de lichamelijke mogelijkheden zijn onvoorspelbaar. Dit veroorzaakt veel onzekerheid over het verloop van de ziekte. Reumatoïde artritis, ook wel RA genoemd,...

Lees verder

Het respiratoir syncytieel virus (RSV) is een virus dat een ontsteking van de luchtwegen (neus, keel, luchtpijp en longen) veroorzaakt. Een infectie met het respiratoir syncytieel virus (figuur 1) kan klachten geven die variëren van een snotneus tot een ernstige longontsteking. Het is de meest voorkomende ziekteverwekker zowel in het ziekenhuis als daarbuiten. Bijna ieder kind wordt met het virus besmet in de eerste twee levensjaren. De ziekte komt het meest voor in het eerste...

Lees verder

De nieuwste editie

Beste abonnees,

In Nurse Academy Ziekenhuiszorg 2024-1, artikel Recreatief drugsgebruik onder jongeren en cardiale problemen, is figuur 2 incorrect. De juiste figuur kunt u hier vinden. Excuses voor het ongemak! 

Editie 3, 2012

Inloggen