Editie 3, 2009

Kies hieronder een editie van Nurse Academy of bekijk alle leermodules.

Gedragsproblemen komen vaak voor bij mensen met dementie en kunnen leiden tot vervroegde opname in verpleeghuizen. Gedragsproblemen zijn alle gedragingen van de patiënt die door de patiënt en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar worden ervaren. De volgende gedragsproblemen komen vaak voor: agitatie, angst, apathie, depressie, hallucinaties en wanen, ontremming en slapeloosheid. Na een zorgvuldige analyse van de situatie waarin het gedrag zich voordoet, kan een plan op maat...

Lees verder

In deze casus presenteren wij een patiënt met een graad iv-decubitus ter hoogte van het rechter zitbeen. Dit leidde uiteindelijk tot een buitengewoon ernstige aantasting van het botweefsel in het heupgewricht en het kleine bekken. De kans op een dodelijke infectie was van dien aard, dat besloten werd tot een radicale ingreep. De patiënt in deze casus heeft een onderbreking van de zenuwbanen naar de onderste lichaamshelft ten gevolge van een spina bifida (open rug). In de...

Lees verder

Het ademhalingsstelsel heeft twee belangrijke taken. Allereerst zorgt het ervoor dat de zuurstof uit de buitenlucht in het bloed terechtkomt. Zuurstof is nodig om bij de verbranding van stoffen >energie en warmte vrij te maken. Hierbij ontstaat koolzuurgas. De tweede taak van het ademhalingsstelsel is dit geproduceerde koolzuurgas het lichaam te laten verlaten. Via het bloed wordt het koolzuurgas aan de buitenlucht afgegeven. De gaswisseling vindt plaats in de longblaasjes of alveoli.

Lees verder

Farmacovigilantie is de wetenschap van het verzamelen, monitoren, onderzoeken, beoordelen en evalueren van informatie voor zorgverleners en patiënten over de bijwerkingen van geneesmiddelen, biologische producten, kruiden en traditionele medicijnen. De nadruk ligt op het vinden van nieuwe informatie over gevaren (op korte en lange termijn) geassocieerd met geneesmiddelen en het voorkómen van schade aan patiënten. Er is toenemende belangstelling voor farmacovigilantie...

Lees verder

Natuurlijk leiden we competentiegericht op, zeggen we. Ook bij het rekenen met gassen proberen we aan te sluiten bij de realiteit. Theorie en oefening, skills practica en praktijkopdrachten wisselen elkaar af. Een interessant artikel op de website van V&VN uit het Vakblad van Opleiders in het Gezondheidszorgonderwijs 1 trekt mijn aandacht. Nieuwe en oude methodiek met betrekking tot rekenonderwijs wordt vergeleken. Eerst wordt de lezer uitgedaagd om een aantal testvragen te...

Lees verder

Het aantal patiënten met gecompliceerde ulcera bij decubitus, diabetes en ulcus cruris neemt toe. Mogelijke oorzaken zijn de vergrijzing van de bevolking, de toename van hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas (CBS 2005, wondenboek WCS 2008). Goede preventie (primair, secundair) en behandeling zijn belangrijk. Vaak wordt er gezwachteld, wanneer er een wond is aan het onderbeen. Een veelvoorkomende inschattingsfout is dat er gezwachteld wordt bij patiënten met arteriële...

Lees verder

‘ Hou uw achterpoortje open, dan kan de dokter naar de duvel lopen. ’ Het oude Vlaamse volksgezegde toont het belang dat men door de eeuwen heen hecht aan een goede stoelgang. Het waarschuwt ook voor de problemen die ontstaan wanneer de stoelgang verstoord is. Obstipatie is nog steeds een ondergeschoven kindje in de geneeskunde. Het is een van de ‘u-weet-wel-wat-ikbedoel’ aandoeningen. Het wordt beschouwd als een bekend maar verder vooral triviaal probleem....

Lees verder

Uit onderzoek blijkt dat 20% van de patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis ten val komt. Valincidenten kunnen leiden tot fracturen, overlijden, valangst, afhankelijkheid, tot een langere opnameduur en extra kosten voor de gezondheidszorg. Zowel persoonsgebonden risicofactoren als omgevingsgebonden risicofactoren spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van een verhoogd valrisico. Dit maakt een valincident een multifactorieel probleem bij uitstek, wat het voorkómen...

Lees verder

Als een mens zichzelf verwondt, kan dit veel bedoelingen hebben. Vaak is niet precies duidelijk, of de patiënt zelfmoord probeerde te plegen, of zich wilde beschadigen. Het effect loopt per poging ook uiteen: van oppervlakkige verwondingen tot de dood. Zo kan het zijn dat een patiënt die haar polsen doorsnijdt en doodgaat, dit niet als zelfmoord gepland had. Of een patiënt is die zich snijdt om dood te gaan, maar zich toch bedenkt. Het begrip ‘zelftoegebracht...

Lees verder

Hypoglykemie (‘hypo’) is een te lage bloedglucosespiegel (< 3 mmol/l). In de meeste gevallen krijgt de patiënt vroege waarschuwingssignalen zoals honger, trillen, zweten, tintelingen rond de mond. Het tijdig nemen van wat suiker zorgt er veelal voor dat de verschijnselen weer verdwijnen. Als er niet wordt opgetreden wanneer de eerste verschijnselen van hypoglykemie zich voordoen, volgen ernstiger verschijnselen zoals verminderde cognitieve functies, bewustzijnsdaling,...

Lees verder

Pijn op de borst kan veel oorzaken hebben, variërend van een levensbedreigende tot een simpele oorzaak. Wanneer iemand klaagt over pijn op de borst, wordt vaak een relatie gelegd met hartklachten of een dreigend hartinfarct. Bij de patiënt bestaat ook de angst dat het iets met het hart te maken heeft. Het is dan ook van groot belang dat duidelijk wordt of de pijnklachten worden veroorzaakt door myocardischemie of niet. Bij de klacht ‘pijn op de borst’ is er niet...

Lees verder

De nieuwste editie

Beste abonnees,

In Nurse Academy Ziekenhuiszorg 2024-1, artikel Recreatief drugsgebruik onder jongeren en cardiale problemen, is figuur 2 incorrect. De juiste figuur kunt u hier vinden. Excuses voor het ongemak! 

Editie 3, 2009

Inloggen