Editie 2, 2013

Kies hieronder een editie van Nurse Academy of bekijk alle leermodules.

Sommige baby’s liggen in een stuitligging. Dit betekent een stuitbevalling of een keizersnede. Men kan echter ook de baby proberen te draaien voor de bevalling. Deze handeling wordt al jaren uitgevoerd. Recent staat deze weer in de belangstelling, omdat een keizersnede zo kan worden voorkomen. Daarbij biedt het ook financiële voordelen. In de praktijk blijkt dat deze handeling nog niet altijd wordt uitgevoerd bij de patiënten die hiervoor in aanmerking komen. Reden is dat...

Lees verder

Bronchiaal toilet is een invasieve handeling, waarbij sputum uit de bovenste en onderste luchtwegen wordt verwijderd met behulp van een uitzuigkatheter. Het is een risicovolle handeling en valt onder de voorbehouden handelingen. Om bekwaam te zijn moet u scholing (theoretisch en praktisch) hebben gevolgd, om bekwaam te blijven zult u de handeling regelmatig moeten uitvoeren. Bronchiaal toilet wordt uitgevoerd op basis van een schriftelijke medische opdracht (een uitzondering is de...

Lees verder

Antistollingsmiddelen, ook wel antitrombotica genoemd, zijn geneesmiddelen die de stolling van het bloed remmen. Zij worden gebruikt om trombose en embolie te voorkomen. Inherent aan het gebruik van deze geneesmiddelen is een verhoging van het bloedingsrisico. Bij een onvoldoende hoog antistollingsniveau of bij tijdelijk onderbreken van de behandeling, is juist een verhoogd risico op een (recidief) trombose aanwezig. Vanwege deze (bij)werkingen en de gevolgen van een ernstige bloeding of...

Lees verder

Praktijkgericht onderzoek richt zich op kennis- en inzichtontwikkeling voor praktische problemen waar zorgprofessionals in de praktijk tegenaan lopen. Met deze vorm van onderzoek worden producten en concrete oplossingen voor praktijkproblemen ontworpen die toegepast en getest worden in de dagelijkse praktijk. In dit artikel wordt een voorbeeld gegeven van een wetenschappelijk onderzoek dat kan voortkomen uit een praktisch probleem waarmee zorgprofessionals in de praktijk te maken hebben....

Lees verder

Werken met heel grote of heel kleine getallen is altijd lastig. Je kunt je er geen voorstelling van maken. Hoeveel zoutkorrels zitten erin één kilogram zout? En hoeveel moleculen suiker zitten in een 500 ml zak glucose 5%? Simpel antwoord: ‘Heel veel!’ U hoeft geen scheikundige te zijn om te zien dat het rekenen met ‘losse’ deeltjes geen pretje is. Een milligram van een willekeurige stof bevat al gauw enige triljarden deeltjes. Soms zelfs meer dan het...

Lees verder

Patiënten met kanker en een korte levensverwachting geven, ondanks besef van een korte prognose, de hoop op (volledige) genezing niet op. 1 Veel hulpverleners vinden het lastig hiermee om te gaan. Is deze patiënt onvoldoende geïnformeerd? Ontkent deze patiënt zijn situatie? Wat speelt er bij deze patiënt en hoe kan ik daar het beste mee omgaan? Dit zijn allerlei vragen waarmee hulpverleners die omgaan met patiënten met kanker in de palliatieve fase van hun...

Lees verder

Obstipatie is een veelvoorkomend probleem op de kinderleeftijd. Wereldwijd varieert de prevalentie van 0,7 tot 30%. 1-3 Obstipatie komt zowel bij jonge kinderen als bij oudere kinderen voor. De prevalentie is het hoogst rond de tijd dat kinderen zindelijk worden voor ontlasting. Ophoudgedrag als gevolg van angst en weerstand (vaak versterkt door episodisch pijnlijke en harde ontlasting) zijn bepalend voor het ontwikkelen van obstipatie. Risicofactoren voor het ontwikkelen van obstipatie...

Lees verder

Ieder jaar ontvangen zo’n 250.000 mensen in Nederland een bloedtransfusie, onder andere slachtoffers van ongevallen, patiënten die een (grote) operatie ondergaan en patiënten die door welke aandoening dan ook bloedarmoede hebben. Hoe veilig is een bloedtransfusie? Waar houden we rekening mee? Waar moeten we op letten?

Lees verder

De mediane leeftijd voor de menopauze bij westerse vrouwen is 51 jaar. Naast het natuurlijk proces van continue afname van beschikbare eicellen, treedt bij een deel van de vrouwen de menopauze veel vroeger dan gebruikelijk op als gevolg van operatie of behandeling vanwege kanker. Bij ongeveer 1 op de 100 vrouwen is sprake van een spontaan optredende te vroege menopauze, namelijk voor het 40 e levensjaar. In dit artikel beschrijven wij de achtergrond van de menopauze, de klachten en...

Lees verder

In het ziekenhuis worden regelmatig mensen, vooral ouderen, opgenomen met ziektebeelden en comorbiditeitsproblemen die te maken hebben met vitaminedeficiënties. In dit artikel worden de ‘vergeten’ ziektebeelden op een rij gezet.

Lees verder

Sikkelcelziekte is een erfelijke afwijking van het hemoglobinemolecuul. De ziekte kenmerkt zich door chronische anemie en het optreden van de zogenoemde sikkelcelcrisen. Deze pijnlijke crisen zijn het gevolg van vaso-occlusie van de microcirculatie. De klinische behandeling van een crise bestaat uit pijnbestrijding door middel van opiaten, hyperhydratie en het voorkomen van complicaties. Naast deze acute gevolgen van sikkelcelziekte ontstaat bij patiënten door een chronische...

Lees verder

De nieuwste editie

Beste abonnees,

In Nurse Academy Ziekenhuiszorg 2024-1, artikel Recreatief drugsgebruik onder jongeren en cardiale problemen, is figuur 2 incorrect. De juiste figuur kunt u hier vinden. Excuses voor het ongemak! 

Editie 2, 2013

Inloggen