Editie 2, 2010

Kies hieronder een editie van Nurse Academy of bekijk alle leermodules.

Een 32-jarige man wordt door de huisarts verwezen naar de poli Interne geneeskunde met een sinds enkele weken bestaande zeurende pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug. Een paar weken geleden had hij plotseling heftige pijn midden in de bovenbuik. De pijn was continu aanwezig, straalde niet uit en was niet koliekachtig. De dagen erna zakte de pijn af en hoopte patiënt dat de pijn vanzelf zou verdwijnen. De pijn ging echter over in een zeurende, uitstralende pijn.

Lees verder

Verpleegkundigen en verzorgenden meten dagelijks pijn bij diverse groepen patiënten, jong en oud. Pijnmeting blijft niet alleen beperkt tot de bekende groep postoperatieve patiënten met acute pijn, maar wordt in toenemende mate ook uitgevoerd bij patiënten met chronische pijn, zoals patiënten met een oncologische of neurologische aandoening. De pijnmeting wordt meestal gedaan met behulp van de Numeric Rating Scale (NRS). Voor jonge (preverbale) kinderen is de NRS geen...

Lees verder

De wondgenezing is een aaneenschakeling van elkaar opvolgende en elkaar overlappende gebeurtenissen. Het wondgenezingsproces wordt in drie fasen ingedeeld: inflammatie (ontsteking), proliferatie (groei), en remodellering (littekenvorming). Soms wordt een indeling in vier fasen gehanteerd en wordt in de proliferatiefase apart nog de vorming van nieuwe epitheelcellen (epithelialisatie) onderscheiden.

Lees verder

De nieren zijn belangrijk voor een optimaal functioneren van het lichaam. De verwerking van afvalstoffen is een van de belangrijkste taken. Verdere ondersteuning leveren de nieren door de aanmaak van erytropoëtine dat cruciaal is voor de aanmaak van erytrocyten in het beenmerg. De nieren zijn belangrijke organen voor de bothuishouding omdat ze de calciumfosfaatbalans reguleren. Tevens hebben de nieren een grote rol bij het instant houden van de bloeddruk, het zuur-basenevenwicht en de...

Lees verder

‘Kan mevrouw J al van de beademing af?’ Tijdens de ochtendkoffie wordt deze vraag gesteld. De intensivist die net op de afdeling is, opent het dossier van de patiënt. We bekijken de laatste labuitslagen en de vitale gegevens van de afgelopen nacht. Vervolgens neemt hij de vragensteller mee naar het bed van mevrouw J. ‘Neem nog maar even een bloedgas af en bel me over een half uurtje,’ zegt hij, ‘ik ben benieuwd naar de pH, de pCO2 en de base excess.’

Lees verder

Sinds een aantal jaren is het gebruik van de automatische externe defibrillator (AED) bij het uitvoeren van basic life support (BLS) in opmars. Totdat een specialistisch reanimatieteam arriveert, wordt er met behulp van de AED voor gezorgd dat er, indien nodig, een schok kan worden toegediend om het hartritme te corrigeren. Vanaf het moment dat het specialistisch reanimatieteam aanwezig is, wordt gestart met de advanced life support (ALS). Met behulp van twee scenario’s (shock en...

Lees verder

Gezwellen (= tumoren) in de hersenen kunnen uitgaan van het hersenweefsel zelf of van omliggende structuren, zoals de hersenvliezen. Tumoren in de hersenen kunnen goed- of kwaadaardig zijn. Ook uitzaaiingen van kanker elders in het lichaam, zoals borstkanker of longkanker, kunnen zich in de hersenen nestelen. De meest voorkomende goedaardige hersentumor is het meningeoom, dat ontstaat vanuit de hersenvliezen. Een ander goedaardig gezwel is de hypofysetumor, uitgaande van de hypofyse, een...

Lees verder

Er overlijden in ons land jaarlijks ongeveer 3500 patiënten aan de gevolgen van sepsis en daarmee is het doodsoorzaak nummer 1 op de intensive care. Deze 3500 doden zijn er meer dan het aantal doden door longkanker, borstkanker en colonkanker tezamen. Het verminderen van het aantal gevallen van sepsis en het beter behandelen van mensen met sepsis is dan ook een van de thema’s van een landelijk veiligheidsprogramma om de zorg veiliger te maken.

Lees verder

Casus mevrouw A Mevrouw A is 35 jaar, getrouwd en heeft twee kleine kinderen. Ze werkt niet buitenshuis. Patiënte is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een gecompliceerde botbreuk. De operatie is goed verlopen, maar ze moet postoperatief nog een aantal dagen in het ziekenhuis blijven. Ze ligt op een gemengde vierpersoonskamer. Patiënte heeft al een aantal malen bij de verpleegkundigen aangegeven dat ze het vaak plotseling warm en benauwd krijgt. Soms wordt ze daarbij misselijk....

Lees verder

Morbide obesitas is een chronische ziekte die in de westerse wereld epidemische vormen aanneemt. Bij deze ziekte vindt er een stapeling plaats van het overtollig lichaamsvet in het lichaam. Dit kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen waarbij het metabool syndroom (insulineresistentie die kan resulteren in diabetes mellitus 2, verstoring van serumlipiden (cholesterol en vetzuren) en hypertensie) een belangrijke oorzaak is. Daarnaast hebben patiënten die lijden aan morbide...

Lees verder

Extravasatie is een ongewenste toediening van vloeistof buiten het bloedvat. Bij extravasatie wordt vaak gedacht aan een complicatie bij de toediening van chemotherapie, maar alle vloeistoffen die intraveneus worden toegediend kunnen extravaseren. Bij de toediening van chemotherapie kan dit echter ernstige gevolgen hebben. Voor iedere hulpverlener die betrokken is bij het toedienen van intraveneuze cytostatica is kennis van deze ernstige complicatie een must. Deze kennis richt zich niet...

Lees verder

De nieuwste editie

Editie 2, 2010

Inloggen