Editie 1, 2013

Kies hieronder een editie van Nurse Academy of bekijk alle leermodules.

Tijdens chemotherapie worden één of meerdere middelen toegediend die inwerken op processen die betrokken zijn bij de actieve celdeling. Het doel van chemotherapie is het doden van tumorcellen, waarbij het streven is zo min mogelijk schade toe te brengen aan gezonde cellen. Onder normale omstandigheden is bij volwassenen sprake van een evenwicht tussen celaanmaak en celafbraak. Er sterven steeds cellen af die worden vervangen door nieuwe cellen. De celaanmaak vindt plaats...

Lees verder

Er wordt een 29-jarige man opgenomen. Bij contactname valt op dat hij een afwachtende houding heeft en een onrustige psychomotoriek. Bij het afnemen van de verpleegkundige anamnese komt u erachter, dat de patiënt enkele jaren als beroepsmilitair werkzaam was en in een oorlogsgebied op uitzending is geweest.

Lees verder

Vitamine D is van belang voor sterke botten en spieren. Sterke botten worden vanaf de jeugd tot en met ongeveer het 35e levensjaar gevormd. Na het 50e levensjaar verliezen vrouwen gemiddeld 50% van hun botmassa. Bij mannen is dit 20 tot 30%. Daarnaast is vitamine D van invloed op vele andere processen in ons lichaam, zoals het cognitief functioneren van de mens.¹ Een tekort aan vitamine D lijkt een wereldwijd probleem. Vroeger kwam het vooral veel voor in de grote steden en dan met...

Lees verder

Wat houdt deze therapie in? Mensen die behandeld worden met hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) gaan in een compressietank waarin de druk in vijftien minuten opgehoogd wordt. De drukverhoging kan per tank verschillen. In Nederland is dat 2,4 of 2,5 atmosfeer (ATA) (de druk op landniveau is normaal gesproken 1 atmosfeer). In de internationale literatuur wordt 2,0-2,5 atmosfeer aangehouden. De extra druk, ten opzichte van die op het landniveau, van 1,4 atmosfeer is vergelijkbaar met de druk...

Lees verder

Neurologieverpleegkundigen hebben een proactieve aanpak om aspiratiepneumonieën te voorkomen op hun afdeling. Zij zijn geschoold en getraind in het toepassen van de slikscreeningstest. Met deze test kunnen zij aspiratiepneumonie voorkomen en gerichte maatregelen treffen. Deze test duurt gemiddeld 3 à 5 minuten. Dit artikel beschrijft een slikstroomdiagram. Dankzij dit diagram kan een neuroverpleegkundige proactief en zelfstandig handelen. Bij een positieve sliktest schakelt...

Lees verder

Cystic Fibrosis (CF) is een erfelijke (autosomaal recessief), chronische, progressieve, multiorgaanaandoening met vooralsnog een beperkte levensverwachting. Het ziektebeeld berust op een mutatie op chromosoom 7 waardoor het CFTR-eiwit (CF transmembrane conductance regulator) in celmembranen van epitheelcellen niet goed functioneert. Hierdoor ontstaat een verstoring van het chloridetransport over de celmembraan met als gevolg taai slijm. Op dit moment hebben ruim 1300 mensen in Nederland...

Lees verder

De mitralisklep heeft een belangrijke functie in het hart. Het is de fysieke scheiding van het lagedruksysteem (rechter harthelft) en het hogedrukdeel van het hart (linkerventrikel). Het bloed wordt door de rechterventrikel naar de longen gepompt. Vanuit de longen stroomt het naar de linkeratrium. Vanuit dit atrium komt het bloed in de linkerventrikel, die het bloed de aorta inpompt. Als de mitralisklep niet goed sluit, heeft dit meerdere gevolgen: - Tijdens de systole stroomt er bloed...

Lees verder

Er zijn twee antigenen (A en B) die aan de erytrocyten gebonden kunnen zijn. Ze worden agglutinogenen genoemd, omdat ze klontering of agglutinatie kunnen veroorzaken. De aan- of afwezigheid van agglutinogenen is bepalend voor de bloedgroep. Wanneer een rhesusnegatieve vrouw zwanger is van een rhesuspositieve man, zal het kind in een aantal gevallen rhesuspositief zijn. Bij de geboorte kunnen rhesuspositieve erytrocyten van het kind in de bloedbaan van de rhesuspositieve moeder...

Lees verder

Jicht is een veelvoorkomende reumatische aandoening met een prevalentie van 7 per 1000 ingeschreven patiënten in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Jicht heeft veelal een recidiverend verloop. Klachten bestaan uit heftige artritiden met veel pijn en functiebeperking en hebben ook maatschappelijke consequenties zoals hoog ziekteverzuim en hoge zorgconsumptie. Daarnaast komt er steeds meer bewijs dat jicht een onafhankelijke risicofactor zou kunnen zijn voor het ontwikkelen van hart- en...

Lees verder

Droge ogen of klachten van droge ogen worden in verband gebracht met het ouder wordende oog. De verminderde werking van de traanklier zorgt voor minder productie van traanvocht. De 65-plussers vormen de grootste groep mensen met klachten van droge ogen. De laatste jaren zijn droge ogen echter een veel vaker gehoord probleem. Dit artikel gaat in op de verschillende klachten die door droge ogen worden veroorzaakt.

Lees verder

Moe, bleek, duizelig, niet echt opknappen. De huisarts kan de oorzaak ook niet achterhalen en laat bloedonderzoek doen. De patiënt wordt doorverwezen naar de hematoloog op verdenking van acute leukemie.

Lees verder

De nieuwste editie

Beste abonnees,

In Nurse Academy Ziekenhuiszorg 2024-1, artikel Recreatief drugsgebruik onder jongeren en cardiale problemen, is figuur 2 incorrect. De juiste figuur kunt u hier vinden. Excuses voor het ongemak! 

Editie 1, 2013

Inloggen