Editie 1, 2012

Kies hieronder een editie van Nurse Academy of bekijk alle leermodules.

Voor het inbrengen van een neus-maagsonde en het controleren van de juiste ligging zijn nieuwe richtlijnen opgesteld. Voor het bepalen van de in te brengen lengte kunt u het best gebruikmaken van een formule met nex (nose-earlobe-xyphoid), de juiste lengte is dan af te lezen in een tabel. De ligging van de sonde wordt gecontroleerd door het beoordelen van aspiraat dat via de sonde verkregen is, en vervolgens een pH-meting van het aspiraat of zo nodig een röntgenfoto. Als er twijfel...

Lees verder

Acute pijn en trauma zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Patiënten met een trauma ervaren pijn, maar de duur en intensiteit hoeven niet gelijk te zijn aan de ernst van de weefselbeschadiging. Bij binnenkomst op de Spoedeisende Hulp (SEH) heeft 91% van de patiënten pijn en 85% van de ongevalspatiënten verlaat de SEH met pijn, veelal met matige tot ernstige pijn. Er is een nieuwe richtlijn ontwikkeld voor pijnbehandeling in de keten van spoedzorg. Hierin staan...

Lees verder

Een ziekenhuisopname is een risicovolle gebeurtenis voor oudere patiënten: 30-60% ontwikkelt een blijvend functieverlies. Dit betekent een toename van afhankelijkheid en daarmee een toename van zorg. Niet alle ouderen hebben een even groot risico op het ontwikkelen van functieverlies. De normale gevolgen van het ouder worden, de ontwikkeling van geriatrische condities en syndromen, multimorbiditeit, maar ook de iatrogene aspecten van de ziekenhuisopname staan in verband met het...

Lees verder

Speeksel speelt een belangrijk rol bij het handhaven van de mondgezondheid. Een tekort aan speeksel kan veroorzaakt worden door onder andere medicatiegebruik, hoofd-halsbestraling en/of een systemische aandoening. Om de secretiesnelheid te objectiveren wordt geadviseerd dit te laten opvangen en de hoeveelheid te meten. Wanneer blijkt dat de speekselklieren nog goed te stimuleren zijn, is het advies door middel van smaak en/of kauwen de secretiesnelheid te activeren. Bij irreversibele...

Lees verder

Gegevens vinden we overal om ons heen. Toetsscores van een groep studenten, een enquête, een evaluatie na een congres, patiëntendata, et cetera. Om iets zinnigs over een set gegevens te kunnen zeggen wordt statistiek toegepast. Statistiek is een hulpwetenschap die methoden verschaft voor het bewerken, presenteren, analyseren en interpreteren van waarnemingsuitkomsten.

Lees verder

Morfine is zo’n goede pijnstiller dat twintig eeuwen onderzoek door een leger alchemisten, medicien (farmaco) chemici nog steeds geen betere pijnstiller heeft opgeleverd. Pijnmedicatie roept bij veel mensen een gevoel van angst en weerzin op. De angst die het gebruik van morfine inboezemt, houdt verband met decennialange misvattingen die nog steeds gehoord worden. Ten onrechte!

Lees verder

In onze pluriforme samenleving kan het een grote uitdaging voor artsen en verpleegkundigen zijn om in gesprek te komen met patiënten met een niet-westerse achtergrond. Culturele verschillen en het niet-spreken van elkaars taal of een tweede taal kan voor problemen in de communicatie zorgen. Een goede communicatie tussen zorgverlener en patiënt is noodzakelijk voor een kwalitatief goede behandeling, en om de patiënt zijn eigen keuzes te laten maken en zijn eigen regie te...

Lees verder

Jaarlijks melden zich bij de huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp duizenden mensen met klachten van het bewegingsapparaat. Deze worden vaak veroorzaakt door een trauma. De oudere patiënt die valt, de sporter die een trap heeft gehad van een tegenstander. In dit artikel wordt onder andere aandacht besteed aan de anatomie van het botweefsel, soorten fracturen, symptomen van fracturen en de behandeling.

Lees verder

De laboratoriumbepalingen bezinking (bezinkingssnelheid erytrocyten, BSE), het C-reactieve proteïne (CRP) en de leukocyten worden in de kliniek veelvuldig aangevraagd ter analyse van een onderliggende ziekte of worden serieel gemeten bij het vervolgen van een ziekte. Hoe deze bepalingen geïnterpreteerd dienen te worden, wordt geïllustreerd aan de hand van een casus.

Lees verder

Soms kan een heftige gebeurtenis zo traumatisch zijn dat zij door het slachtoffer buiten het bewustzijn wordt geplaatst. Deze mensen kunnen een dissociatieve stoornis ontwikkelen. Bij een complexe dissociatieve stoornis kan sprake zijn van meerdere persoonlijkheden. Wat te doen als een patiënt met zo’n dissociatieve stoornis in het algemeen ziekenhuis wordt opgenomen?

Lees verder

Een aneurysma kan in principe op elke plaats in het menselijk lichaam voorkomen. Indien er sprake is van een aneurysma van de abdominale aorta (AAA) betreft dit meestal een aneurysma van de aorta ter hoogte van (juxtarenaal) of onder (infrarenaal) de afgang van de nierarteriën (figuur 1).

Lees verder

De nieuwste editie

Beste abonnees,

In Nurse Academy Ziekenhuiszorg 2024-1, artikel Recreatief drugsgebruik onder jongeren en cardiale problemen, is figuur 2 incorrect. De juiste figuur kunt u hier vinden. Excuses voor het ongemak! 

Editie 1, 2012

Inloggen