Editie 1, 2011

Kies hieronder een editie van Nurse Academy of bekijk alle leermodules.

Het aantal gediagnosticeerde meningitiden neemt af door de vaccinatieprogramma’s. Aangezien de ziekte zeer ernstig kan verlopen, is het belangrijk dat de ziekte in een vroeg stadium wordt herkend en er adequaat wordt gehandeld. Symptomen die het meest voorkomen zijn: koorts, nekstijfheid, veranderd bewustzijn, huiduitslag en hoofdpijn. Bij (kleine) kinderen zijn de symptomen vaak subtieler: niet willen drinken, abnormaal bleek zien en luierpijn. Na het afnemen van bloedkweken (en...

Lees verder

Antibiotica zijn geneesmiddelen die bacteriën bestrijden. Dankzij antibiotica zijn miljoenen mensen gered. Bacteriën zijn echter slim en constant bezig zich te wapenen tegen deze middelen. Hierdoor is de werkzaamheid van antibiotica in Nederland niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Antibiotica dienen daarom zo selectief mogelijk te worden ingezet om de kans op verdere resistentie te verkleinen.

Lees verder

Bij evidence-based practice gaat het om het nemen van klinische beslissingen op basis van het best beschikbare bewijs, oftewel een causale samenhang tussen een interventie en het effect daarvan op een kenmerk van patiënten. Er zijn verschillende soorten onderzoek mogelijk. We kunnen een onderscheid maken op basis van de aard van de gegevens die verzameld worden. Dan spreken we van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Maar we kunnen ook een onderscheid maken op basis van de...

Lees verder

Jeuk is een veelvoorkomend symptoom bij huidaandoeningen. Krabben is het gevolg van jeuk en dit kan vervolgens de jeuk en onderliggende huidaandoening verergeren. Jeuk en krabben hebben een negatieve impact op de kwaliteit van leven. Het belangrijkste middel tegen jeuk is behandeling van de huidaandoening. De verpleegkundige ondersteunt het zelfmanagement van de patiënt door middel van atie en cognitieve gedragsinterventies.

Lees verder

Er is al een aantal jaren erg veel te doen over de rekenvaardigheden van (leerling)verpleegkundigen. Het vermeend lage niveau van (leerling)verpleegkundigen komt nogal eens ter sprake. Op verpleegkundige opleidingen zijn rekentoetsen weer ingevoerd. Ik heb op een ROC lessen rekenvaardigheid gegeven en gezien hoeveel stress dit voor de leerlingen opleverde, die soms helemaal dichtsloegen. Meestal hadden ze in hun vooropleiding voldoende rekenvaardigheid verworven. Ik heb eenmaal een...

Lees verder

Het meten van de bloeddruk is een handeling die verpleegkundigen en andere zorgverleners dagelijks veelvuldig uitvoeren. Daarom is het goed eens stil te staan bij wat bloeddruk nu eigenlijk precies is. Hoe ontstaat bloeddruk en hoe wordt deze gereguleerd? Bloeddruk zorgt ervoor dat al onze organen van voldoende bloed(druk) worden voorzien om optimaal te functioneren. Aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen, afvoer van kooldioxide en afvalstoffen. Zonder een goede bloeddruk laten de...

Lees verder

Cushing is een ziektebeeld dat optreedt als de bijnieren voortdurend teveel van het hormoon cortisol produceren, ook wel hypercortisolisme genoemd. Het syndroom van Cushing is vernoemd naar een beroemde Amerikaanse neurochirurg, Harvey Cushing (1869-1939), die dit beeld voor het eerst beschreef. Het syndroom van Cushing moet worden onderscheiden van het pseudocushing-beeld, waarbij overlappende klinische kenmerken kunnen bestaan.

Lees verder

Nierinsufficiëntie door jodiumhoudende contrastmiddelen is de derde oorzaak van acute nierinsufficiëntie in Nederlandse ziekenhuizen. Daarom is als een van de tien thema’s van het landelijke VMS Veiligheidsprogramma gekozen voor: ‘Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudendecontrastmiddelen’. In dit artikel gaan we in op jodiumhoudende contrastmiddelen, contrastnefropathie, laten we zien hoe de nierfunctie wordt berekend...

Lees verder

Sinds 1995 wordt de diagnose ADHD niet meer alleen bij kinderen gesteld. We weten inmiddels dat bij twee derde van de kinderen met ADHD, de klachten in de volwassenheid min of meer blijven bestaan. Vóór 1995 werd bij volwassenen met adhd geen of een andere diagnose gesteld. Het ligt dus voor de hand dat verpleegkundigen in het algemeen ziekenhuis tegenwoordig vaker worden geconfronteerd met patiënten met ADHD en dan niet alleen op de kinderafdeling. In dit artikel gaat...

Lees verder

Rouwen is een betekenisvol verlies een plaats geven in je leven. Met andere woorden, ervan bewust worden dat een bepaalde onomkeerbare verandering hoort bij jouw leven en jouw levensgeschiedenis. Het kan betekenen dat iemand moet leren leven met een gevoel van onvolledigheid en droefheid. Het moeilijkst te verdragen is de wetenschap dat het verlies niet kan worden teruggedraaid. Het moet als onherroepelijk worden aanvaard. Volgens de landelijk richtlijn Rouw van VIKC (Vereniging van...

Lees verder

Het katheteriseren van de blaas is een veel toegepaste voorbehouden handeling, die niet zonder risico’s en complicaties is. Zorg dat u mannen en vrouwen katheteriseert volgens de laatste beschreven richtlijnen, waardoor de kans op complicaties zo klein mogelijk is. Blijf altijd nadenken over de indicatie, waarom moet de patiënt gekatheteriseerd worden. Intermitterend katheteriseren verdient altijd de voorkeur.

Lees verder

De nieuwste editie

Beste abonnees,

In Nurse Academy Ziekenhuiszorg 2024-1, artikel Recreatief drugsgebruik onder jongeren en cardiale problemen, is figuur 2 incorrect. De juiste figuur kunt u hier vinden. Excuses voor het ongemak! 

Editie 1, 2011

Inloggen