Editie 1, 2010

Kies hieronder een editie van Nurse Academy of bekijk alle leermodules.

Man, 46 jaar, wordt verwezen naar de internist in verband met een veranderd defecatiepatroon sinds ongeveer vijf maanden. De ontlasting is dunner, vermengd met slijm, frequenter (4-8 maal per dag) met veel loze aandrang. Patiënt klaagt ook over een sinds vijf maanden bestaand ‘zeer gevoel’ bij de anus. Voelt voortdurend een pijnlijke plek in het rectum zitten. Rectaal bloedverlies, helder rood bloed elke keer bij de ontlasting. Gewicht constant, 92 kg bij een lengte van...

Lees verder

In dit artikel gaan we in op het goed gebruiken van transferhulpmiddelen om het aantal klachten van het bewegingsapparaat bij zorgverleners terug te dringen. Landelijk wordt dit onder andere ondersteund door het invoeren van de Praktijkrichtlijnen, het transferprotocol, het denken in mobiliteitsklassen, transferhandboeken en de ruim 10.000 ErgoCoaches die naast hun gewone zorgtaken het aandachtsveld ‘ergonomie’ hebben. Deze maatregelen zijn terug te vinden in de arbocatalogi...

Lees verder

In dit artikel komt de behandeling van nociceptische pijn aan de orde. Hierbij passeren de verschillende pijnstillers de revue. Ook worden de bijbehorende bijwerkingen en interacties behandeld. Ten slotte wordt het pijnbeleid van de WHO (World Health Organization) besproken.

Lees verder

‘De patiënt heeft vermoedelijk een acidose, wil jij een bloedgas laten afnemen?’ Op het moment dat er bij een zieke patiënt een bloedgas wordt bepaald beginnen sommigen een beetje wazig te kijken. Onwennig en een beetje op de achtergrond mompelen ze iets in de trant van: ‘Wat meet je ook alweer, hoe zit dat met koolzuur en bicarbonaat?’; ‘Moeilijke materie, die pH heb ik nooit gesnapt’ of ‘O ja, iets met Henderson en Hasselbach’. Dat...

Lees verder

Zowel binnen Nederland als daarbuiten breidt de ziekte van Lyme zich snel uit. De ziekte wordt overgebracht door een tekenbeet wanneer de teek besmet is met de bacterie Borrelia burgdorferi. Pas wanneer de teek zich volgezogen heeft met bloed, na 24-78 uur, worden de ziekmakende bacteriën overgebracht. Als de teek binnen 24 uur wordt verwijderd, is er nauwelijks gevaar voor besmetting. De ziekte verloopt in drie stadia, die niet altijd duidelijk te onderscheiden zijn.

Lees verder

Schildklierhormoon is een onmisbaar hormoon voor de regulatie van onze stofwisseling. Een overmaat aan schildklierhormoon (hyperthyreoïdie) komt met name bij vrouwen voor en veroorzaakt een ernstig ziektebeeld dat zonder behandeling progressief is. Een juiste diagnose is essentieel voor de behandeling. De twee belangrijkste oorzaken van hyperthyreoïdie zijn de ziekte van Graves en toxisch multinodulair struma. De opties voor therapie zijn medicamenteus, radioactief jodium en...

Lees verder

Als je ziek bent, ga je naar bed: ‘kruip je lekker onder de wol’. Dat vinden we gewoon, want als je niet in bed gaat liggen ben je eigenlijk ook niet echt ziek. Als je ziek bent, heb je weinig energie en dus ga je graag liggen. Bedrust heeft echter grote fysieke gevolgen die kunnen leiden tot het ontstaan van verschillende complicaties. 1,2 Ook is er een verband aangetoond tussen bedrust en het ontstaan van blijvend functieverlies, een verhoogde kans op overlijden en een...

Lees verder

Patiënten hebben soms lichamelijke klachten die niet, of niet volledig, verklaard worden door een lichamelijke aandoening, het gebruik van middelen, of door een psychiatrische stoornis. Onder de lichamelijk onverklaarde klachten vallen de somatoforme stoornissen, nagebootste stoornissen en simulatie. Somatoforme stoornissen is de officiële naam in de dsm-iv-tr (American Psychiatric Association, 2001). Dit is overigens niet hetzelfde als lichamelijk onverklaarde klachten. Ook...

Lees verder

Artsen en verpleegkundigen kennen Jehova’s getuigen (of Jehovah’s getuigen) vooral vanwege hun weigering om bloedtransfusies te ondergaan. De gemeenschap van Jehova’s getuigen is in 1872 in Pittsburgh in de Verenigde Staten opgericht en is nu een internationale religieuze gemeenschap met wereldwijd meer dan zeven miljoen aanhangers. Sinds de oprichting in Nederland in 1922 zijn er hier ongeveer 30.000 aanhangers. De rechtvaardiging om toediening van bloed, en veelal ook...

Lees verder

Het komt altijd onverwacht, massaal bloedverlies na de bevalling. Het ene moment een stralend gelukkige jonge moeder, een kwartier later bleek, diep in shock. Er dient dan snel en vakkundig gehandeld te worden. In het Academisch Medisch Centrum (AMC) wordt dit (met andere acute verloskundige situaties) regelmatig getraind. We proberen de training zo reëel mogelijk te maken door de inzet van acteurs (lotusslachtoffers) en door op de werkvloer te trainen met multidisciplinaire teams.

Lees verder

De nieuwste editie

Beste abonnees,

In Nurse Academy Ziekenhuiszorg 2024-1, artikel Recreatief drugsgebruik onder jongeren en cardiale problemen, is figuur 2 incorrect. De juiste figuur kunt u hier vinden. Excuses voor het ongemak! 

Editie 1, 2010

Inloggen